JUBILEUSZOWE ODZNAKI POLSKIEGO ZWIĄZKU SZERMIERCZEGO.

Niedziela, 9 września 2018

Oborniki Śląskie, 09.09.2018 r.

Niedawno Polski Związek Szermierczy obchodził "Jubileusz 95 lecia ". Z tej okazji Wrocławski Klub Szermierczy "Kolejarz" wystąpił do Zarządu Związku o przyznanie najbardziej zasłużonym aktywnie działającym trenerom i działaczom jubileuszowych odznak.
Jarosław Dzikowski, Tomasz Gorząd, Zbigniew Koerber, Wiesław Okpisz i Jerzy Wylęgała zostali wyróżnieni odznakami "ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEJ SZERMIERKI".
Z upoważnienia Prezesa Polskiego Związku Szermierczego Pana Adama Konopki odznaki wręczyli - Wiceprezes Zarządu Związku Pan Krystian Fajkis i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Kazimierz Górniak.