Kontakt

Wrocławski Klub Szermierczy "KOLEJARZ"
ul. Krasińskiego 30 b
50-450 Wrocław
tel. (071) 343-49-89
wks.kolejarz@gmail.com
 

...wysoka wartość sportu szermierczego polega na tym, iż angażuje on pełnię fizycznych i psychicznych właściwości człowieka. Walczą tu szybkość z szybkością, wytrzymałość z wytrzymałością; technika przeciw technice, myśl przeciw myśli, wola przeciw woli...

(Zoltan Ozoray-Schenker "A Modern Magyar Kadvivas")