DALSZE ODWOŁANIE ZAJĘĆ

Wtorek, 5 maja 2020

Z powodu sytuacji związanej z panującą pandemią wszystkie zajęcia w budynkuklubowym  są odwołane, natomiast apeluję o tworzenie grup i trenowanie na świeżym powietrzu.   Kazimierz Górniak.