OŚWIADCZENIA RODZICÓW NIEZBĘDNE NA OBOZY

Poniedziałek, 22 czerwca 2020

Zawodnik/czka zgłaszający/a się na obóz w Przesiece, Spale i Policach zobowiązany/a jest do posiadania poniższego oświadczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego.