OBÓZ W PRZESIECE

Poniedziałek, 28 lipca 2014

Podopieczni trenara Jarosława Dzikowskiego rozpoczęli wakacyjny okres przygotowawczy od ogólnorozwojowego obozu w Przesiece.