Działacze

Obecny Zarząd Klubu pracuje w składzie:

Kazimierz Górniak - prezes,
Tomasz Gorząd i Sławomir Golec - wiceprezesi,
Olga Walewska - Siekierka - skarbnik,
Jacek Sowa - sekretarz, Wiesław Okpisz i Grzegorz Szmidt - członkowie Zarządu.

Komisja Rewizyjna:

Jacek Kiestrzyń - przewodniczący
Jarosław Gąsiorek - członek komisji
Jacek Olejniczak - członek komisji