Szermierka sportowa

Klub prowadzi szkolenie w szermierce sportowej na florety i szpady.
Wykwalifikowani trenerzy szkolą zawodników i zawodniczki w następujących kategoriach wiekowych: skrzaty (5-7 lat ) dzieci (8 -15 lat), juniorzy młodsi ( do 17 lat ),juniorzy ( do 20 lat ), seniorzy ( powyżej 20 lat).
Do szkolenia sportowego zapraszamy tylko dzieci ( dziewczynki i chłopców ) w wieku od 8 do 10 lat.

Aktualnie szkolenie z szermierki rekreacyjnej prowadzone jest tylko dla dorosłych (więcej informacji w dziale Szermierka rekreacyjna) we współpracy z PW CERTUS.


Zapisy do sekcji sportowej
Do sekcji szermierczej w szpadzie zapisujemy najchętniej dziewczęta i chłopców w wieku od 8 do 10 lat. Aktualne zapisy są na rok szkolny 2018/19 ( zajęcia rozpoczynają się we wrześniu 2018 ).
Zapisać można się:
- telefon: 071 343 49 89
- fax: 071 343 49 89
- e-mail: wks.kolejarz@neostrada.pl
- osobiście: Wrocław, ul. Krasińskiego 30b (budynek w podwórku)

Zajęcia sportowe w klubie odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 20:30
( sala na II piętrze)

Przedstawiciel Zarządu Klubu pełni dyżury w biurze w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 13:30 do 18:30
Proszę podać imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania, kontaktowy numer telefonu do rodziców.
Opłata: 100 zł/miesiąc
Po zgłoszeniu i wpłaceniu pierwszej składki dziecko zostaje zapisane na rok szkolny 2018/19.
Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 1 godzinie przez cały rok szkolny. W marcu 2019 roku dzieci uczestniczą w swoim pierwszym turnieju, tzw. "Pierwszym Kroku Szermierczym" i zostają pasowane na szermierzy i członków Wrocławskiego Klubu Szermierczego.
Wpłaty można dokonać osobiście lub na konto:
Nr konta:
49 10901522 0000 0000 5201 9016
Bank Zachodni WBK SA Oddział V Wrocław

...wysoka wartość sportu szermierczego polega na tym, iż angażuje on pełnię fizycznych i psychicznych właściwości człowieka. Walczą tu szybkość z szybkością, wytrzymałość z wytrzymałością; technika przeciw technice, myśl przeciw myśli, wola przeciw woli...

(Zoltan Ozoray-Schenker "A Modern Magyar Kadvivas")