Kontakt

Wrocławski Klub Szermierczy "KOLEJARZ"
ul. Krasińskiego 30 b
50-450 Wrocław

tel. (071) 343-49-89

Konto nr 49 1090 1522 0000 0000 5201 9016

w BZ WBK S.A. V/O Wrocław


wks.kolejarz@gmail.com

 

 

...wysoka wartość sportu szermierczego polega na tym, iż angażuje on pełnię fizycznych i psychicznych właściwości człowieka. Walczą tu szybkość z szybkością, wytrzymałość z wytrzymałością; technika przeciw technice, myśl przeciw myśli, wola przeciw woli...

(Zoltan Ozoray-Schenker "A Modern Magyar Kadvivas")